About Me

7 HAKIKAT


Hakikat pertama
- piring-piring terbang bukan khayalan dan bukan tipuan penglihatan serta tidak berkaitan dengan fenomena alam. Semata-mata itu merupakan kebenaran dan hakikat.


Hakikat kedua
- peing-piring terbang itu hanyalah pesawat-pesawat yang direkabentuk untuk dijadikan roket, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sekaligus kapal selam dengan teknik yang luar biasa.


Hakikat ketiga
- para kelasi piring terbang adalah manusia biasa, bagaimanapun rapi penyamarannya. Maksudnya, para kelasi piring terbang itu adalah manusia biasa yang diculik Dajjal sejak kecil atau yang dilahirkan di bentengnya. Mereka dibiasakan berbicara dengan dialek dan bahasa asing yang tidak kita ketahui.


Hakikat keempat
- piring-piring terbnag yang lain bergerak dari landasan di bawah air. Yang terbesar adalah landasan di Segitiga Bermuda.


Hakikat kelima
- piring-piring terbang itu hanyalah milik seorang manusia. Ia adalah Dajjal, semoga Allah mengutuknya, beserta para pembantu dan pekerjanya. Piring-piring terbang itu adalah pesawat cepat yang pernah dikhabarkan Nabi agung, Muhammad S.A.W.

“Para sahabat bertanya: “bagaimana kecepatan Dajjal di muka bumi?”, Rasulullah menjawab : “bagaikan al-ghaith(awan) yang diikuti angin.”
( hadis riwayat Iman Muslim dalam kitab Sahih-nya, juz 18, hlm. 66 dan Iman At-Tirmidzi dalam Sunan-nya, juz 4, hlm. 511)


Hakikat keenam
- Dajjal adalah raja dan ketua umum yang memerintah dunia yang samar. Ia juga memimpin pemerintahan dunia Masuniyah. Ia adalah penguasa terkemuka dalam tatanan dunia baru yang pernah diberitakan sejak tahun 1776. Berita mengenai kedatangannya ada pada wang dolar Amerika pecahan satu dolar. Ia adalah Sang Juru Selamat yang Ditunggu dan Sang Penipu ( al-Masih al-Muntazhar al-Muzayyif ). Ia akan diperangi oleh Iman Mahdi. Ia juga akan mati ditangan Nabi Isa al-Masih.


Hakikat ketujuh
- Keluarnya Dajjal dengan mengaku sebagai Nabi Isa dan tuhan merupakan salah satu dari tanda-tanda munculnya Hari Kiamat. Ini bukan bererti akhir dunia sebagaimana dibayangkan sebahagian orang, melainkan awal fasa terakhir, iaitu fasa yang melalui beberapa abad sesudahnya. Wallahu a’lam. Fasa itu diawali dengan keluarnya Dajjal dan pengumuman dirinya sebagai al-Mahdi.


Diambil dari buku berjudul “Dajjal Akan Muncul Dari Kerajaan Jin Di Segitiga Bermuda” oleh pengarang, Muhammad Isa Dawud.